Λειτουργία Ανακαινισμένης Μονάδας Νοσηλείας για Μεικτά Περιστατικά στο 401 ΓΣΝΑ

Με γνώμονα την συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την αναβάθμιση των ιατρικών υποδομών στον Στρατό Ξηράς, τον Μάρτιο του 2018 υπογράφτηκε η σύμβαση για το πρόγραμμα ανακαίνισης της Μονάδα Νοσηλείας 5Β, στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ). Οι οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες αφορούσαν την ανακαίνιση 23 θαλάμων και των βοηθητικών χώρων, καθώς και τον εξοπλισμό τους με σύγχρονο ιατρονοσηλευτικό εξοπλισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, παρουσία του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»), Αντιστράτηγου Βασίλειου Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Μονάδας Νοσηλείας 5Β.

Η ανακαινισμένη πλέον Μονάδα Νοσηλείας 5Β λειτουργεί κανονικά, ενώ σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του προσωπικού του Νοσοκομείου, αποτελεί μια κλινική υψηλών ιατρικών προδιαγραφών για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη. Ο Στρατός Ξηράς μεριμνά για την παροχή υψηλής
ιατρικής φροντίδας, ώστε το έμψυχο δυναμικό να παραμείνει αναπόσπαστο στην εκτέλεση του επαγγελματικού του έργου.