Βουλευτής Βασίλης Οικονόμου: αυτονόητη η ύπαρξη θεσμικής εκπροσώπησης των Στρατιωτικών