ΕΜΘ: Η αδικία της διπλής εισφοράς 2% – Τι απάντησε ο ΥΕΘΑ

Θέμα για μία ακόμα φορά έγινε η αδικία σε βάρος των ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ Εθελοντών προελεύσεως ΕΜΘ που αφορούν στην παρακράτηση εισφορών 2% υπέρ Μετοχικών Ταμείων ως Κοινωνικός Πόρος και την  Διπλή καταβολή κατά το ήμισυ δηλ.2% της εισφοράς υπέρ Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν την καταβολή ΕΦΑΠΑΞ στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Να θυμίσουμε τις θέσεις της ΠΟΜΕΝΣ (εδώ και εδώ) κατά την συζήτηση του νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου καθώς και όσα είπε ο πρόεδρος της Δημήτριος Ρώτας στην ΒτΕ επί του συγκεκριμένου θέματος

Ο κ. ΥΕΘΑ σε απάντηση σχετικής κοινοβουλευτικής ερώτησης επί του θέματος  (για τους ΕΜΘ της Αεροπορίας) τόνισε  ότι, κατόπιν γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)  αριθμ.209/2018, το ΝΣΚ έκρινε ότι η αναγνώριση της υπόψη προϋπηρεσίας ενεργείται αυτεπάγγελτα ενόσω οι ΕΜΘ βρίσκονται στην ενέργεια και έχουν μετοχική ιδιότητα.

Εξετάζεται η ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγνώριση μετοχικής σχέσης όσων έχουν μεν αποστρατευθεί, δεν τους έχει όμως εισέτι καταβληθεί το εφάπαξ βοήθημα ή δεν τους έχουν επιστραφεί οι καταβληθείσες πάγιες εισφορές.