Χορήγηση 8 ΗΕΕ στα Στελέχη των ΕΔ στον Έβρο και ΠΕ ΑΣΔΕΝ (Έγγραφο)

Σε έλα τα Στελέχη του ΣΞ που συμμετείχαν στην αποτροπή εισόδου μεταναστών στον Έβρο αλλά και στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ θα χορηγηθούν 8 ΗΕΕ.

Δείτε το έγγραφο