Χορήγηση ειδικής άδειας στο Στρατιωτικό Προσωπικό των ΕΔ – Έγγραφο

Χορήγηση ειδικής άδειας/απαλλαγής στο Στρατιωτικό Προσωπικό του οποίου τα τέκνα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020/

Δείτε εδώ το έγγραφο.