Μεταπτυχιακό με 40% υποτροφία για τα Στελέχη των ΕΔ και τα παιδιά τους

Η συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στην οποία είχαμε αναφερθεί εδώ, διευρύνεται και για μεταπτυχιακά προγράμματα για Στελέχη των ΕΔ αλλά και  για στους συγγενείς τους πρώτου βαθμού.

Δείτε τις λεπτομέρειες εδώ