«ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2020» Άσκηση αντιμετώπισης Κυβερνοπολέμου με συμμετοχή Λόχου Κυβερνοάμυνας ΓΕΕΦ και Εθνικού CSIRT

Στις 2 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η Διακλαδική, Διακρατική και Διακυβερνητική άσκηση «ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2020», όπου διεξήχθη στο πλαίσιο αντιμετώπισης της απειλής Κυβερνοπολέμου.

Τη διεύθυνση είχε η Διοίκηση Κυβερνοάμυνας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ) και σε αυτή συμμετείχαν περίπου 100 ομάδες από Στρατηγεία Στρατιωτικών Σχηματισμών, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας από όλο τον Ελλαδικό και Κυπριακό χώρο.

Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν ως ομάδα: Προσωπικό και Έφεδροι του 51 Λόχου Κυβερνοάμυνας (ΛΚΥΒ), υπηρεσίες του Δημοσίου, Ιδιωτικού και ακαδημαϊκού τομέα καθώς και αναλυτές του Εθνικού CSIRT (Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων) και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας.

Η άσκηση περιελάμβανε εντοπισμό και αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών κυβερνοασφάλειας, καλύπτοντας τόσο μεμονωμένα συμβάντα όσο και περιστατικά ευρύτερης έκτασης, που απαιτούσαν συντονισμένη ανταπόκριση σε πολλαπλά επίπεδα.

Τα επεισόδια κάλυψαν πλειάδα αντικειμένων κυβερνοάμυνας, όπως ανάλυση ιομορφικού λογισμικού, ψηφιακή διερεύνηση πειστηρίων σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η/Υ, δρομολογητών, έλεγχο ευπαθειών εφαρμογών διαδικτύου και εντοπισμό/ανάλυση παραβίασης δικτυακής υποδομής.

H άσκηση “ΠΑΝΟΠΤΗΣ” διοργανώνεται από το 2010 και σε αυτή συμμετέχουν περισσότερα από 200 άτομα από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, τον Ακαδημαϊκό Τομέα και τα Ερευνητικά Κέντρα, το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Φρουρά συμμετέχει στην άσκηση “ΠΑΝΟΠΤΗΣ” από το 2018 μετά την συγκρότηση του Λόχου Κυβερνοάμυνας της Διοίκησης Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Κυβερνοάμυνας (ΔΕΠΚΥΒ) του ΓΕΕΦ.

Η αποστολή του Λόχου Κυβερνοάμυνας είναι η παροχή ασφάλειας των διαβαθμισμένων και αδιαβάθμητων δικτύων και πληροφοριών εντός της Εθνικής Φρουράς, η αποτροπή ενδεχόμενων επιθέσεων για υποβάθμιση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και η ανίχνευση και έγκαιρη αντιμετώπιση επιθέσεων και παραβιάσεων της ασφάλειας των στρατιωτικών δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων. Η στελέχωση του υπόψη Λόχου γίνεται με εξειδικευμένους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ).

πηγή: https://defenceredefined.com.cy