ΓΕΣ: Μέριμνα υπέρ του Στρατιωτικού Προσωπικού (Στρατιωτικά Νοσοκομεία)

Στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού του Στρατού Ξηράς, ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω έργα στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία:

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

– Ανακαίνιση των Πτερύγων Νοσηλείας 5Α και 5Β

– Διαμόρφωση παλαιών εστιατορίων 6ου ορόφου σε Πτέρυγα Νοσηλείας 6 Α

– Διαμόρφωση ιματιοθήκης σε χώρο υπερήχων

– Κατασκευή εργαστηρίου Μοριακής Ελέγχου

– Διαμόρφωση πρώην Νευρολογικής Κλινικής σε εξωτερικά ιατρεία

– Διαμόρφωση – ανακαίνιση τμήματος εγκατάστασης νέου αξονικού τομογράφου

– Επέκταση της αποθήκης Φαρμακείου

– Ανακαίνιση Παθολογοανατομικού και Ανοσοϊστοχημικού εργαστηρίου

– Διαμόρφωση των υποδομών και εγκατάσταση – λειτουργία 2 γραμμικών επιταχυντών

– Ανακαίνιση του χώρου των πλυντηρίων και προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

– Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου

– Ανακαίνιση 4 θαλάμων Χειρουργικής Κλινικής

414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων

– Ανακαίνιση της Ψυχιατρικής Κλινικής

– Εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού πισίνας υδροθεραπείας

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

– Αναβάθμιση εργαστηρίου Βιοασφαλείας